Μηχανή συγκόλλησης τοποθέτησης εργαστηρίου

 • SHDG800 Plastic Fitting Machine

  Πλαστικό μηχάνημα τοποθέτησης SHDG800

  Μηχανή συγκόλλησης τοποθέτησης συνεργείου κατάλληλη για την κατασκευή ΤΕΕ μείωσης PE στο εργαστήριο.Με βάση την ενσωματωμένη σχεδίαση, εάν συγκολληθεί διαφορετικό εξάρτημα, πρέπει απλώς να αντικαταστήσετε το αντίστοιχο εξάρτημα.
 • SHDG315 Workshop Fitting Welding Machine

  SHDG315 Workshop Fitting Μηχανή συγκόλλησης

  Μηχανή συγκόλλησης τοποθέτησης συνεργείου κατάλληλη για την κατασκευή ΤΕΕ μείωσης PE στο εργαστήριο.Με βάση την ενσωματωμένη σχεδίαση, εάν συγκολληθεί διαφορετικό εξάρτημα, πρέπει απλώς να αντικαταστήσετε το αντίστοιχο εξάρτημα.
 • SHDG450 PE Pipe Fitting Welding Machine

  Μηχανή συγκόλλησης σωλήνων SHDG450 PE

  Μηχανή συγκόλλησης τοποθέτησης συνεργείου κατάλληλη για την κατασκευή ΤΕΕ μείωσης PE στο εργαστήριο.Με βάση την ενσωματωμένη σχεδίαση, εάν συγκολληθεί διαφορετικό εξάρτημα, πρέπει απλώς να αντικαταστήσετε το αντίστοιχο εξάρτημα.
 • SHDG630 Fabrication Fitting Welding Machine

  Μηχανή συγκόλλησης SHDG630 Fabrication Fitting

  Μηχανή συγκόλλησης τοποθέτησης συνεργείου κατάλληλη για την κατασκευή ΤΕΕ μείωσης PE στο εργαστήριο.Με βάση την ενσωματωμένη σχεδίαση, εάν συγκολληθεί διαφορετικό εξάρτημα, πρέπει απλώς να αντικαταστήσετε το αντίστοιχο εξάρτημα.