Εργαλεία και εξαρτήματα

Συζεύκτης ηλεκτροσύντηξης

Μειωτής ηλεκτροσύντηξης

Tee ίσο με ηλεκτροσύντηξη

Καπάκι άκρου ηλεκτροσύντηξης

Φλάντζα σύντηξης πισινών

Μπλουζάκι fusion με πισινό

Ευθεία σέλα Electrofusion

Σέλα Electrofusion

Σέλα Electrofusion

Αγκώνας ηλεκτροσύντηξης

Αγκώνας ηλεκτροσύντηξης

Φλάντζα EF

Δοκιμαστική μηχανή αντλίας

Αποσπάστε το εργαλείο

Αφαίρεση χαντρών

Κράτημα σωλήνα

Κόφτης σωλήνων PE

Αποσπάστε το εργαλείο

Εργαλείο σωλήνων πολυαιθυλενίου

Κόφτης σωλήνων PE